ANNE VE ÇOCUK İLİŞKİSİ (2. SERİ ANNE VE KIZ)

Kimi kız çocuğu annesine daha düşkünken kimi kız çocukları ise annesine tavır alacak kadar babasına düşkündürler. Peki, bu durumda anne ne yapmalı? Çocuğunun bu davranışlarını kişiselleştirmeli mi yoksa geçici bir süreç olduğunu bilerek, sabır mı göstermeli? Anne ile kız çocukları arasındaki ilişkide anneye düşen görevler neler? Çok baskıcı anne, kız çocuğunun gelecekteki hayatını nasıl şekillendirir? Baskıcı anne, çocuğunun da ileride kendi çocuklarına o şekilde davranmasına neden olur mu?

Kız çocuğun anne ile çatışması 3-6 yaş arasını kapsayan oidipal döneme dayanır. Kız çocuğun anneye olan bağlılık ve yakınlığı yerini babaya karşı yakınlaşmaya bırakır çünkü anne onun için artık rakiptir. Bu dönemde anneye karşı kırıcı davranışlar ortaya çıkabilir.

Bu dönem çocuğun cinsel kimliğinin sağlıklı gelişimi için çok önemlidir. Anne çocuğun davranışlarını kişiselleştirmez ve rekabete katılmazsa kız çocuk ile iyi bir ilişki oluşur. Anneyi taklit ederek babaya yakınlaşmaya çalışır. Rol model annedir. Birlikte yapılan aktiviteler sağlıklı gelişim sağlar.İlişkinin sağlıklı kurulmasını etkileyen en önemli faktör aşırı baskın, mükemmeliyetçi, beklentileri yüksek anneler… Her şeyin en iyi şekilde, kendi kurallarına uygun yapılmasını isterler. Aksi takdirde yaptığı tenkitlerle çocuğun ezilmesine neden olur. Çocuğun kendisini ifade etmesine izin vermez.

Sonuçta kız çocuk ya pasif, hata yapmaktan korkan, içe kapanık bir kişilik geliştirir ya da talepkar, inatçı, ben merkezci davranışlar içine girer. Anneye karşı kendisini ispat çabası içinde, negativist tutumlar ortaya çıkar. Sürekli karşı koyucu davranışlarda bulunur. Bu durum ergenlik döneminin daha zor geçmesine neden olur.

‘KIZ ÇOCUK DIŞ DÜNYAYLA BAŞA ÇIKAMAZ KORKUSU’ DOĞRU MU?

Aşırı koruyucu anneler de kız çocukla çatışmaların ortaya çıkmasına yol açar. Sürekli dış dünya tehlikelerle doludur ve kız çocuğunun bunlarla başa çıkamayacağı endişeleri içinde hareket eder. Evliliğinde ve hayatında problem yaşadıkça tüm dikkatini çocuğa yöneltir. Kendi annesiyle yaşadığı çatışmaları yansıtır. Bu durum dünyayı keşfetmeye ve öğrenmeye hevesli kız çocuğun anne ile yaşadığı çatışmaları artırır.

* Bu çatışmaları çözüp iyi bir anne kız ilişkisi kurmak daha sonraki yıllarda ortaya çıkacak çatışmaları önler.
* Kız çocukla yapılan ev işleri, birlikte geçirilen kaliteli vakit sağlıklı bir cinsel gelişim sağlar.
* Anne çocuğuna destek vererek hayatı keşfetmesi için cesaretlendirmeli, çocuğun karar verme yetisini geliştirmeli.
* Sürekli dış dünyanın tehlikeli ve bunlarla başa çıkamayacağını vurgulamak gelecekte kaygılı bireyler yaratır. Kaygı sosyal öğrenme yolu ile ebeveynden çocuğa geçer. Bu yüzden anne kendi korku ve kaygıları ile başa çıkarak çocuğa bunları yansıtmamalı. Çocuğun kendisini savunmasız hissetmesini engellemeli. Verdiği güven kız çocuğunun kendisine olan inancını artırır. Sağlıklı bir kişilik oluşmasını sağlar.

KAYNAK:HABER TÜRK