Matematik Etkinlikleri

Okul öncesi yılları (0-6 yaş dönemi), çocuklardaki gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde kazanılan bilgiler, beceriler matematiksel kavramlar ve sayılarla ilgili olarak yapılan basit etkinlikler ve işlemler, çocuğun ilerde okulda göreceği matematik derslerinin temelini oluşturacaktır.

Çocuğun bu etkinliklerden zevk alması, sayılarla ilgili matematiksel kavramların ve işlemlerin oyun yoluyla öğretilmesi ileriki okul dönemi yaşantısında matematiği sevmesi açısından çok önemlidir.

Çünkü nesnelerin ne anlama geldiğini ve sayısal etkinliklerin temelini öğrenen çocuğa, basit matematik işlemleri daha kolay öğretilebilir. 

Okul öncesinde genellikle iki dört yaşlar arasında, nesneleri sayısal olarak ifade edebilen çocuklar, bu dönemin taklit etme özelliğinden dolayı, birden ona, hatta yüze kadar sayıları sayabilirler.

Bu davranış, yetişkinleri çocuğun sayıları bilinçli olarak saydığı sanısıyla yanıltabilir. Oysa bu şekildeki sayma, taklit ve tekrarlamadan ibarettir. Bilinçli sayma ise, nesnelere dokunarak bire bir sayması ile gerçekleşir.

Bu nedenle okul öncesinde, gelişen kavramları öğretme şekilleri çok önemlidir. Matematiksel etkinliklerimizde basitten karmaşığa doğru gelişimsel bir sıra izlenmektedir.

Buna göre genel amaçlar şöyle sıralanabilir:

Nesne ilişkileri arasında bire bir ilişki kurabilme.
Nesne resimlerini bilinçli olarak sayabilme
Nesne resim sayısını ritm ile ifade edebilme 
Belirli sayıda (1-10) arası elemanı içeren bir grubu farklı sayıda eleman içeren gruplar arasından ayırt edebilme
Aynı sayıdaki grupları eşleştirebilme
Dikey, yatay, eğik ve dairesel çizgileri tamamlayabilme
0-10 arası rakamları tanıyabilme, kesik çizgilerin üzerinden giderek tamamlayabilme, modele bakarak yazabilme ve ifade edebilme
Rakama uygun resim grubunu seçebilme
Rakamları eşleştirebilme, modele bakarak yazabilme ve ifade edebilme
Gruptaki resim sayısını ifade eden rakamı diğer rakamlar arasından seçebilme
Rakama uygun sayıda resim çizebilme
Resim sayısına uygun rakamı 1′ den 10′ a kadar sıralanmış olan rakamlar arasından seçebilme
Basit düzeydeki toplama ve çıkarma işlemlerini kavrayabilme
Yönergeye uygun olarak toplama ve çıkarma işlemlerini kavrayabilme
Yönergeye uygun olarak toplama ve çıkarma işlemlerini tamamlayabilme

Bu çalışmalar sonucunda çocuklarımızın aşağıda belirtilen yönlerde gelişimini sağlamış oluruz:

Amaca yönelik bir şekilde kalem tutma becerisini geliştirebilme
Geliştirilen çizgi becerilerini bir bütün içinde anlamlı bir şekilde kullanabilmesini öğrenme
Günlük yaşamda karşılaşılan kavramları destekleme
El-Göz koordinasyonunu kazandırma
Dikkatini belli bir noktada yoğunlaştırmasını destekleme
Başladığı bir işi bitirebilme alışkanlığı kazandırma
Bir şeklin mekanda farklı konumlardaki yerleşimini algılayabilme
Kısa süreli bellek gelişimi ile hafızada tutmayı destekleme
Nesnelerin ortak özelliklerini tanıyabilme, ayırt edebilme, gruplama yapabilme, eşleştirebilme ve sıralama yapabilme becerisini destekleme
Verilen yönergelere uyma
Görme duyusunu kullanarak nesneleri genelleştirebilecek, ifade edici dil gelişimlerini destekleme
Bütün bu çalışmalar sonucunda, çocuklar ilkokul döneminde gerekli olacak temel becerileri kazanmış olurlar.