İlköğretime Hazırlık (Okul Olgunluğu Kavramı)

İlk düzenli öğretim aşaması olan ilköğretim öğretisi kişinin geleceğini yönlendirmesi açısından büyük önem taşır.

Araştırmacılar ilk öğretimin daha sonraki eğitim dönemlerinin temelini oluşturmadaki çok önemli rolüne değinirken ilköğretim yaşamımızın başarılı, mutlu, ya da tam tersi oluşunun OKUL ÖNCESİ dönemimizdeki yaşantılarımızdan kaynaklandığı belirtilmektedir. 

Çocuklar okul olgunluğu ya da hazırlıklı olma dediğimiz kavramı 61-72 aylık dönemde hazırlık sınıfında oluştururlar.

Çocuklar sayı ve şekil kavramlarıyla, nesneler üzerinde basit toplama ve çıkarma çalışmalarıyla matematiğe hazırlanırlar.

Ses eğitimi çalışmaları, özgün hikaye anlatma ve kavram çalışmalarıyla Türkçe dersine, çizgi çalışmalarında yukardan aşağıya, sağdan sola doğru yapılan küçük kaslarını geliştiren çalışmalarla yazı yazmaya hazırlanırlar.

Tüm çalışmalar 61-72 ay çocuğunun seviyesine uygun olarak kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru bir yol izler.

Yine şekillerde büyükten küçüğe, genelden özele, toplu bakıştan ayrıntıya inecek şekilde yaptırılır.

Ülkemizde ilköğretime başlamada tek ölçüt olarak kronolojik yaşın kabul edildiği düşünülürse bu çalışmanın ne denli önem kazandığı açıkca ortadadır.