Beden Eğitimi

Çocuklarla yaptığımız beden eğitimi çalışmalarında hedefimiz çocukların beden çalışmaları yoluyla eğitimini sağlamak, büyük ve küçük kas gruplarının çalıştırılması, sinir sistemi, denge ve dikkatin geliştirilmesidir. 

Henüz 2-6 yaş arasındaki çocuk her an hareket ederek enerjisini harcamaktadır. Onun bünyesine zarar vermeyecek, yeteneklerine uygun faaliyetlerle fizyolojik, biyolojik ve piskolojik ihtiyaçlarını karşılayacak bir programla bu etkinlik uygulanır.

Bunun amacı çocukları yormadan, usandırmadan, seviyelerine uygun bir şekilde ritmik olarak eğitmektir. Çocuğun beden eğitimi sırasında arkadaşlarıyla işbirliği yapması, karar vermesi, lider olması, başarısını göstererek kendine güveninin artması, yürürken ve dururken kulağına gelen bir komuta veya müziğe tepki vermesi, sinir sistemini dengeli hale getirmesi, beden eğitiminin ruhsal gelişime etkisini de göstermektedir. 

Beden eğitimi dersleri çeşitli şekillerde faaliyetler, şarkılar, taklit, oyun, ritmik hareketler, basit denge hareketlerini içersine alacak amaçlı bir programla gerçekleşir. Hava müsait olduğu süre içersinde açık havada gerçekleştirilmesinde yarar vardır.Bahçemiz beden eğitimi çalışmalarına uygundur.