Müzik Etkinlikleri

Müzik, duygu ve düşüncelerin seslerle bütünleşerek ortaya çıktığı bir sanat dalıdır.

Müziği, insan doğasından ayrı düşünmek olası değildir.

Müzikte ezgiler, çocuğun bilişsel, zihinsel, potansiyel gelişimi ve algılaması için önemlidir.

Bu gelişimin en hızlı ve kalıcı bir biçimde 2-6 yaş döneminde olduğu düşünülürse, okul öncesi dönemdeki müzik eğitiminin gerekliliği bir kat daha önem kazanır. 

Bu konuyu ORFF metodu yardımıyla yönlendiriyoruz. 
Bu araçlar, ritm duygusu, ritm-beden koordinasyonu ve işitsel algılama gelişimine yönelik okul öncesi müzik çalışmalarının temel taşlarıdır.

Bu aletler çocuğun temel doğasına uygunlukları sebebi ile müzik eğitiminde büyük başarı sağlamalarını öngörür.

Bu metod sayesinde, çocuklar çok sesli müzik yapmayı, orkestra içinde her çocuk kendine ait parçayı çalarak, birlikte iş yapmayı ve iş bölümünü en iyi şekilde uygulayarak öğrenirler. 

Ayrıca çocukların kendi seslerini tanıyıp doğru kullanmayı bilmeleri, çeşitli müzik aletlerini tanımaları, müziğin evrimi ve özgün müzikler hakkında bilgi sahibi olmaları da müzik çalışmalarımızın hedefleri arasındadır. 

Biliyoruz ki müzikle iç içe olan bireyler her zaman kendileriyle daha barışık, dünyaya karşı daha duyarlı olacaklardır.