Müzik

Profesyonel öğretmen eşliğinde yapılan koro çalışmaları, ORFF aletleriyle yapılan ritm ve eğitici müzik çalışmaları, müzik aletleri ve evrensel müzikle ilgili bütün ön bilgiler. (Koro çalışmaları org eşlinde yapılmaktadır.)

Bu çalışmamızda çocuklarımız aktif olarak ritm duygusu ile hareket etmeyi ve duygularını beden dili ile ifade edebilmeyi öğreniyorlar. Ayrıca toplumsal yaşamın en önemli kuralı olan birlikte uyumlu bir şekilde hareket etmeyi öğreniyorlar. Yine bu dans başarılarını yıl sonu gösterilerinde sergileyerek, toplum karşısında aktivite yapabilme yeteneklerini göstererek, sosyalleşmenin en güzel örneklerini veriyorlar. 

ORFF Dersleri

Müziği yaşamak… Okulumuzda müziği yaşatarak öğrenmeyi hedeflediğimizden orff tekniklerini yoğun bir biçimde kullanarak çocukların gelişim basamaklarını destekleyici beden ,dil ve yaratıcılık çalışmalarını da yapıyoruz.
Düzgün bir duruş,sağlıklı nefes ve esneme teknikleri ile hareket kabiliyetlerini arttırmak. 

Biliyoruz ki insanlar mutlu oldukları ortamlarda öğretilmeyeni de öğrenirler bunun için ilk amacımız bütün bunları yaparken mutlu olmak ,mutlu olarak müzik yapabilmek. 

Müzik, duygu ve düşüncelerin seslerle bütünleşerek ortaya çıktığı bir sanat dalıdır.

Müziği, insan doğasından ayrı düşünmek olası değildir. Müzikte ezgiler, çocuğun bilişsel, zihinsel, potansiyel gelişimi ve algılaması için önemlidir.
Bu gelişimin en hızlı ve kalıcı bir biçimde 2-6 yaş döneminde olduğu düşünülürse, okul öncesi dönemdeki müzik eğitiminin gerekliliği bir kat daha önem kazanır. Bu konuyu ORFF metodu yardımıyla yönlendiriyoruz.

Bu araçlar, ritm duygusu, ritm-beden koordinasyonu ve işitsel algılama gelişimine yönelik okul öncesi müzik çalışmalarının temel taşlarıdır. Bu aletler çocuğun temel doğasına uygunlukları sebebi ile müzik eğitiminde büyük başarı sağlamalarını öngörür.

Bu metod sayesinde, çocuklar çok sesli müzik yapmayı, orkestra içinde her çocuk kendine ait partiyi çalarak, birlikte iş yapmayı ve iş bölümünü en iyi şekilde uygulayarak öğrenirler.

Ayrıca çocukların kendi seslerini tanıyıp doğru kullanmayı bilmeleri, çeşitli müzik aletlerini tanımaları, müziğin evrimi ve özgün müzikler hakkında bilgi sahibi olmaları da müzik çalışmalarımızın hedefleri arasındadır.

Biliyoruz ki müzikle içiçe olan bireyler her zaman kendileriyle daha barışık, dünyaya karşı daha duyarlı ve yaratıcı olurlar.