Bilgisayar

Bilgisayar programımız yaş gruplarına uygun olarak verilmektedir.

Bilgisayar dersimiz de çocukların günlük hayatta belirli zaman dilimlerinde ve ebeveynlerinin izin verdiği süre kadar kullanması alışkanlığına ereceklerdir. Aşırı bilgisayar kullanımının kendilerine vereceği zararları bilmelerini sağlayıp ilerleyen zamanlarda bilinçli bir bilgisayar kullanıcısı olmasını sağlamak amacındayız.

Burada bizim yapacağımız olay çocukları bilgisayar başındayken takip etmek, çeşitli örneklemeler yaparak öğrenmelerine yardımcı olmak ve çeşitli sorular sorarak anlamalarını sağlamaktır.

Çocuklarımıza bilgisayar öğretirken onların seviyesine uygun ve seçtiğimiz programın eğitici nitelikte olmasına özen göstererek kendilerine olan güvenleri artmasını ve yeni bir teknolojik aleti kullanırken problem çekmesini engellemeyi hedeflemekteyiz.

Derslerimizde bilgisayarı tanıma , bilgisayarı doğru bir şekilde açma – kapama, oyun, paint programında resim yapmak, Mouse hakimiyetini kazandırmak vb. etkinlikler bulunmaktadır.

Amacımız bilgisayara zevkli ve eğlenceli bir şekilde ilk adımlarını atmak ve ilerdeki öğrenim hayatlarına sağlam bir temel oluşturmaktır.

Çocuklarımıza Mouse eğitimi verirken çocuğun küçük motor yeteneklerinin ve el-göz koordinasyonun gelişmesine yardımcı olacağını unutmamak gerekir.

Bilgisayar kullanımı aynı zamanda çocuklar da analitik düşünme, problem çözme, kendi kendine karar verme ve yaratıcılık gibi yetenekler edinmesine yardımcı olur ya da zaten var olan bu yeteneklerini geliştirir.