Eğitim Programlarımız

ÇOCUK KALBİ’nin eğitim anlayışı maksimum çocuk mutluluğu üzerine
kurulmuş olup, mevcut tüm eğitim program ve uygulamaları bu prensibe göre belirlenmiştir.

Emici zihin ve işleyişi, gelişimdeki duyarlılık dönemleri, tekrarın önemi, önceden hazırlanmış bir çevrenin gerekliliği, çocuğu iç disipline yönelten bir özgürlük anlayışı, dikkatin yoğunlaşması, çalışma şevki ve sevinci, çocuğun toplumsal bir varlık olarak gelişmesi.

Duygusal zeka kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, dürtüleri kontrol ederek doyumu erteleyebilme, ruh halini denetleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi engellemesine izin vermeme, umut besleme ile kendini gösterir.
Herhangi bir uyarıya karşı gösterilecek tepki, akıl zihninden önce duygusal zihin tarafından algılanır. Biz de bu kuramın gerçekliğine inanarak duygusal gelişim etkinliklerimizi sürdürmekteyiz.

Bu anlamda zeka gelişimi açısından çocuklara yapmamız gereken, onlara zengin fırsatlar sağlamak ve onların içsel motivasyonunu desteklemektir. Böylece evrensel boyutlardaki yöntemlerle zeka açısından gelişebilen, duygusal anlamda olgun, gören, duyan, sorgulayan, çözümleyen, üreten, katılan ve paylaşan, sorumluluk taşıyan 21. Yüzyılın insanlarını yetiştiriyoruz.

Özet olarak söylememiz gerekirse, yukarıda bahsettiğimiz bu akademik çalışmaların hepsi sadece ve sadece oyun psikolojisi ile gerçekleştirildiğinden, çocuklarımızın duygusal-bilişsel kişilik oluşumları da dengeli bir biçimde yapılandırılmaktadır.

Bu yapılanmayı gerçekleştirirken göz önünden ayırmadığımız en önemli nokta da şudur:
Çocuklar hem metabolizma olarak, hem zeka olarak parmak izi gibidirler. Hiçbiri diğerine benzemez.
Çocuk ,dünyanın ne anlama geldiğini bulmaya çalışan bilim adamı gibidir.

Yetişkinler tarafından verilen bilgiyi ezberlemek yerine çocuk düşüncelerini yapılandırarak öğrenir.
Bir şeyi bilmek onunla ilgili bilgi sahibi olmak değil, aynı zamanda bu bilgiyi yorumlayıp başka bilgilerle bağlantısını kurmaktır.

Beceri sahibi olmak sadece nasıl yapılacağını bilmek değildir aynı zamanda ne zaman yapacağını ve değişik ortamlara uygulamasını bilmektir.

Düşünme süreci üzerine düşünmek,nasıl düşünüldüğü ve öğrenildiği üzerine düşünmek çocuğun iyi bir düşünür olması için kazanması gereken becerilerdir.