Çocuk Eğitimine Bakış

Hayat bir bütündür.

Kişiliğin temellerinin atıldığı insan hayatının bu en önemli bölümü aynı zamanda öğrenme hızının da en yüksek olduğu dönemdir.

Bu dönemde ev ortamı çocuklar için yeterli değildir. Her çocuk gelişim için ihtiyacı olan çoklu, çeşitli, pozitif uyarılar ortamını arkadaşlara, yaşıtlarına, değişik seslere, değişik renklere, değişik görüntülere, değişik davranışlara yer veren okul öncesi eğitim alanlarında en iyi bir biçimde bulacaktır.

Her çocuk kendinde mevcut olan tüm güçleri mümkün olan en son noktaya kadar geliştirebilme imkanını sadece ve sadece okul öncesi eğitim yoluyla kazanır.