Okulumuz

Okulumuz faaliyetine 2010 yılında Çamlık Semtinde başlamış olup, 2018 itibariyle Çiğdem Caddesinde hizmetine devam etmektedir.

Bahçemiz çocuklarımızın açık havada mutluluk ve gelişimlerine uygun saatler geçirmelerine olanak sağlayan alana sahiptir. 

Çocuk Kalbi’nde her yaş grubunu pedagojik olarak ayrı değerlendirmeye fırsat sunan etkinlik odaları mevcuttur. 

 

Etkinlik odalarımızda (Sınıflarımızda) müzik, drama-tiyatro, sinema, bilgisayar, animasyon ve kukla gösterileri gerçekleşir.

Rehberlik Uygulamaları

En değerli varlığımız olan çocuklarımızın sorunsuz bir gelişim göstermeleri tüm ebeveynlerin hiç kuşkusuz en büyük temennisidir.

Bu yüzden çoğu anne baba çocuk yetiştirmede duyarlı ve dikkatli davranmak için elinden geleni yapar.

Fakat çocuklarımızın gelişimi çok karmaşık ve hızla değişen bir süreçtir. Bu sürecin profesyoneller tarafından takip edilmesi ve kritik dönemlerde gerekli müdahalelerin yapılması çocuklarımızın gelecekte yaşayabilecekleri sıkıntıları ortadan kaldıracak ve sağlıklı bir gelişimin temelini atmalarını sağlayacaktır.

Psikolojik Danışmanlık ve Gözlem

Her ne kadar benzer yaşlarda belli gelişim özelliklerini paylaşsalar da her çocuk ayrı bir bireydir ve çok özeldir. Kalıtımsal, çevresel faktörler ve anne- baba tutumları çocuklarımızın güçlü ve zayıf yanlarının oluşumundaki temel faktörlerdir.

Bireysel farklılıkları ortaya çıkarmak ve gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla her çocuğun yaş grubuna uygun duygusal ve bilişsel gelişim, gözlem testleri uygulanmaktadır.

Bu şekilde çocuklarımızın hem bireysel farklılıklarını hem de kendi içlerindeki gelişim hızlarını belirlemek amaçlanmaktadır. Bu gözlemi çocuklarımıza uygularken velilerin büyük katkısı bulunmaktadır.

Velilerle yaptığımız bu iş birliği çocuklarımızın yaşayabileceği uyum sorunlarına alternatif çözüm yolları geliştirmemiz ve onları hayata bir adım daha hazır hale getirmemizi sağlar.

Velilere Destek

Birçok anne baba çocuğunun sorunsuz bir gelişim göstermesi için elinden geleni yapar, fakat çocuğun yaşam alanı ve etkileşim içinde olduğu çevre genişledikçe ebeveynlerin isteği dışı bazı durumlar gündeme gelebilir.

Bu durumda çocuğun özgüven sahibi bir birey olarak yetişmesi, karşılaştığı problemleri çözme becerisi, kendini ifade edebilme yetisini kazanabilmesi sosyal gelişimi açısından çok önemlidir.

Bu özelliklerin kazanılması yaşla ilgili olduğu kadar çevreyle ve anne-baba tutumlarıyla da ilgili olabilir. Bu çerçeveden yola çıkarak yapacağımız yaş gruplarına ayrılmış birebir görüşmelerde ve çeşitli aylarda düzenleyeceğimiz toplantılarda o yaş dönemiyle ilgili tüm sorunlar paylaşılmakta ve uzman psikologumuzca velilerimiz için en uygun bilgi ve öneriler aktarılmaktadır.

Bu görüşme ve toplantılardaki amacımız yaşanan ortak problemlerin tartışılmasını, alternatif disiplin stratejilerinin paylaşılmasını, ailelerin çocuklarıyla ilgili gelişim süreçlerine, bu süreçte yaşanabilecek sorunlara hakim olmasını ve buna bağlı olarak gerekli önlemleri almalarını sağlamaktır.